Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Nowe projekty z budżetu MEiN

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 5 projektów,
w tym:

– w ramach Programu Doskonała Nauka dofinansowanie uzyskały:

  • Projekt : „IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku”. Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad. z Wydziału Ekonomii i Finansów. Wartość dofinansowania projektu: 36 000 zł. Czas trwania projektu: 1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.
  • Projekt pt.: Monografia: „Remanufacturing and Advanced Machining Processes for New Materials and Components”. Kierownik projektu: dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Rad. z Wydziału Mechanicznego. W ramach projektu sfinansowany zostanie otwarty dostęp (Open Access) do międzynarodowej monografii wydanej przez wydawnictwo Taylor & Francis. Wartość dofinansowania projektu: 72 000 zł. Czas trwania projektu: 1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.
  • Projekt pt:” Wydanie monografii naukowej: “Prospects and challenges of entities development in world economy”. Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad. z Wydziału Ekonomii i Finansów. Publikacja dotyczy perspektyw i głównych wyzwań stojących przed gospodarką światową. Łączy zagadnienia związane z sektorem przedsiębiorstw i instytucjami finansowymi, wskazując na szanse i zagrożenia ich rozwoju. Monografia zostanie wydana w języku angielskim przez wydawnictwo znajdujące na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki w formie papierowej oraz udostępniona w trybie otwartym w internecie. Wartość dofinansowania projektu: 18 000 zł. Czas trwania projektu: 1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.

–  w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki:

  • Projekt  pt:” Nauka przez zabawę” przygotowany przez mgr Katarzynę Kośmińską z Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych. Projekt skierowany jest do 120 uczniów szkół podstawowych (klas I-VIII) z Radomia i subregionu radomskiego. Zajęcia będą realizowane w 6 blokach tematycznych z zakresu: chemii, matematyki, prawa, fizyki, sztuki oraz turystyki. Wartość dofinansowania projektu: 142 177 zł. Czas trwania projektu: 1.12.2021 r. – 30.11.2023 r.
  • Projekt  pt:” Sportowa integracja młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego ze studentami I roku UTH Rad.”. Kierownik: mgr Piotr Bartnik ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Projekt zakłada organizację turniejów dla uczniów klas maturalnych ze szkół Radomia i okolic w konfrontacji ze studentami I roku UTHRad. w następujących grach zespołowych: futsal, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn oraz piłka ręczna kobiet i mężczyzn. Wartość dofinansowania projektu: 120 496 zł. Czas trwania projektu: 1.09.2021 r. – 31.03.2023 r.

Powyższe projekty zostały przygotowane przez osoby merytoryczne przy ścisłej współpracy z pracownikami Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych.