Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Harmonogram Konkursów NCBiR 2022

Na stronie NCBiR ukazał się  wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 2022.

Konkurs Alokacja (mln zł) Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków
Strategiczne programy badań  naukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG III (projekty zamawiane)  18,4 mln zł  2 listopada 2021 r.  1 grudnia 2021 r.
INFOSTRATEG IV (projekty tematyczne) 210 mln zł  II kwartał 2022  II kwartał 2022
INFOSTRATEG V (projekty zamawiane)  60 mln zł  IV kwartał 2022  IV kwartał 2022
GOSPOSTRATEG VIII (projekty zamawiane)  25 mln zł  I kwartał 2022  I – II kwartał 2022
GOSPOSTRATEG IX (nabór otwarty)  80 mln zł  II kwartał 2022 II – III kwartał 2022
GOSPOSTRATEG X (projekty zamawiane)  25 mln zł  III kwartał 2022  III – IV kwartał 2022
HYDROSTRATEG  tba  II kwartał 2022  III kwartał 2022
NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII I  377,7 mln zł  30 lipca 2021 r.  1 września 2021 r.
NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII II  393 mln zł  I kwartał 2022 r.  II kwartał 2022 r.
Programy krajowe CuBR V  34,8 mln zł  I kwartał 2022  II kwartał 2022
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN Orlen  tba  I kwartał 2022  II – III kwartał 2022
LIDER XIII  80 mln zł  I kwartał 2022  II kwartał 2022
LIDER XIV  80 mln zł  IV kwartał 2022  I kwartał 2023
RID II (Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA)  11,6 mln zł  I kwartał 2022  I – II kwartał 2022
BRIK II (Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKP PLK S.A.)  50 mln zł 20 grudnia 2021 28 stycznia 2022
Programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa 4/N/2022 – konkurs realizowany w trybie niejawnym  40 mln zł  Nabór w trybie ciągłym w ramach rund
Projekty rozwojowe Konkurs nr 13/2022  tba  II kwartał 2022  II kwartał 2022
Programy międzynarodowe M-ERA.NET 3 (Call 2022)  4,6 mln zł  I kwartał 2022  I – II kwartał 2022
EJP Soil Management (2. Konkurs)  tba  II kwartał 2022  II – III kwartał 2022
EJP RD (4. konkurs, JTC 2022)  2,76 mln zł 14 grudnia 2021 14 grudnia 2021
Neuron Cofund 2 (2. konkurs JTC 2022)  2,76 mln zł  7 stycznia 2022  7 stycznia 2022
ERA PerMed (5. konkurs JTC 2022)  2,76 mln zł 1 grudnia 2021 1 grudnia 2021
JPIAMR ACTION (2. Konkurs JTC 2022)  2,76 mln zł  11 stycznia 2022  11 stycznia 2022
EuroHPC – Call on centres of excellence for high performance computing applications 2,28 mln zł 4 stycznia 2022 27 sycznia 2022
JPI FACCE (call agrobiodiversity)  2,76 mln zł  I kwartał 2022  I kwartał 2022
ERA NET Co-Fund ICT-AGRI-FOOD (II konkurs)  2,76 mln zł  I kwartał 2022  I – II kwartał 2022
ICT-AGRI-FOOD Challenge Call  2,76 mln zł  III kwartał 2022  III – IV kwartał 2022
TRANSCAN-3 JTC2022  2,76 mln zł  II kwartał 2022  II kwartał 2022
Joint Call for Proposals on Underwater Noise in the Marine Environment  1,38 mln zł  20 grudnia 2021 20 grudnia 2021
EU-LAC 4th Joint Call in STI 2021/22  2,76 mln zł  I kwartał 2022  I kwartał 2022
EUREKA 2022  4 mln zł  II kwartał 2022  III – IV kwartał 2022
CORNET (33. konkurs)  3,5 mln zł  IV kwartał 2021  I kwartał 2022
CORNET (34. konkurs)  3,5 mln zł  II kwartał 2022  II – III kwartał 2022
CORNET (35. konkurs)  3,5 mln zł  IV kwartał 2022  IV kwartał 2022
EIG CONCERT-Japan (9. konkurs)  3,45 mln zł  II kwartał 2022  II – III kwartał 2022
INNOGLOBO (2. konkurs) 10 mln zł I kwartał 2022 I kwartał 2022
Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza (konkurs X)  tba  II kwartał 2022  II kwartał 2022
POLLUX (XI konkurs)  2 mln zł 16 grudnia 2021 16 grudnia 2021
Współpraca Polska-Izrael (VIII konkurs)  2 mln zł  I kwartał 2022  I kwartał 2022
Współpraca Polsko-Turecka (5 konkurs)  5,1 mln zł 20 października 2021 20 października 2021
Clean Energy Transition Partnership (Call 2022)  13,8 mln zł  III kwartał 2022  III – IV kwartał 2022
Innovative SMEs (2. konkurs)  8,7 mln zł  I kwartał 2022  I – II kwartał 2022
Innovative SMEs (3. Konkurs)  8,7 mln zł  III kwartał 2022  III – IV kwartał 2022
KDT Call 2021  6,9 mln zł 16 grudnia 2021 18 stycznia 2022
KDT Call 2022  6,9 mln zł  II kwartał 2022  II – III kwartał 2022
Partnerstwo Water4All – JTC 2022  4,6 mln zł 17 stycznia 2022 17 marca 2022
Driving Urban Transition  6,6 mln zł  II – IV kwartał 2022  II – IV kwartał 2022
Solidarni z naukowcami  tba  I kwartał 2022  I kwartał 2022