Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka” oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków i Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka