Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Celem konkursu jest wsparcie działań uczelni podejmowanych na rzecz doskonałości dydaktycznej uczelni poprzez tworzenie i/lub rozwijanie systemu wsparcia dydaktyki na uczelni. Środki finansowe będą przeznaczone głównie na opracowanie standardów działania, w które zaangażowana będzie cała społeczność uczelni (m.in.
pracownicy uczelni) oraz drobne zakupy sprzętów. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia czy też organizację szkoleń lub innych form wsparcia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-doskonalosc-dydaktyczna-uczelni