Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

GlobalStars z udziałem Tajwanu

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach konkursu GlobalStars będącego inicjatywą oddolną w ramach EUREKI finansowane będą projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród 4 państw biorących udział w konkursie, w tym z obowiązkowym partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Beneficjentami po stronie polskiej mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz organizacje badawcze.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Zakres tematyczny:

High Tech

  • ICT and Cyber Security
  • Smart Manufacturing
  • Advanced Biotechnologies and Medical Devices

Sustainable Environment

  • Electrical Vehicle
  • Hydrogen Energy
  • Technology for Upcycling/Recycling of Material

Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 5 000 000 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 stycznia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/globalstars-z-udzialem-tajwanu