Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023

Konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 w ramach Programu ERA-MIN 3.

Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”.

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny:

  • Topic 1: Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2: Strengthening the circular economy
  • Topic 3: Processing, Production and ICT
  • Topic 4: Environmental assessment, climate and policy development for Sustainability

Całkowity budżet konkursu to 600 000 EUR.

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez pojedynczego polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 grudnia 2022

Zakończenie naboru wniosków: 30 marca 2023

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-era-min-joint-call-2023