Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

SONATINA 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 26 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów:

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

ST – nauki ścisłe i techniczne;

NZ – nauki o życiu.

Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7 w kwocie 20 mln zł.

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina7