Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPI HDHL 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.

Celem konkursu jest dofinansowanie najwyższej klasy, wyspecjalizowanych, międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia  trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Temat konkursu JPI HDHL Call 2023 brzmi:

New food resources and technologies to improve public health and food security” (FOODRETEC)

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 EUR.

W konkursie JPI HDHL Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania pełnych wniosków wspólnych: 21 kwietnia 2023 r., 15:00 CEST
  • Termin składania wniosków w OSF: 28 kwietnia 2023 r.
  • Termin udostępniania recenzji wnioskodawcom: 26 czerwca 2023 r.
  • Termin przesyłania odpowiedzi na uwagi recenzentów (rebuttal): 6 lipca 2023 r.
  • Wyniki konkursu: październik 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpI-HDHL-2023