Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

KDT Call 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu trzeciego międzynarodowego konkursu w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Partnerstwo to jest bezpośrednim następcą wspólnego przedsięwzięcia ECSEL. Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Zakres tematyczny:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– badanie przemysłowe, prace rozwojowe (Organizacja badawcza)

– badanie przemysłowe, prace rozwojowe (Przedsiębiorca)

Harmonogram konkursu:

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków międzynarodowych: 7 lutego 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków międzynarodowych:  3 maja 2023 r. godz. 17:00 CET

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/kdt-call-2023