Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Sustainable Blue Economy Partnership

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) jest partnerstwem na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Bałtyk i Morze Północne) oraz Oceanu Atlantyckiego realizowanym w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Komisji Europejskiej „Horyzont Europa”. Partnerstwo SBE ma na celu przyspieszenie potrzebnej transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej, produktywnej i konkurencyjnej niebieskiej gospodarki do 2030 r., jednocześnie tworząc i wspierając warunki dla zrównoważonego oceanu dla ludzi do 2050 r., poprzez projektowanie, kierowanie, wspieranie sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu przejścia do odnawialnej, odpornej i zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

Zakres tematyczny:

 • Planning and managing sea-uses at the regional level;
 •  Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy;
 •  Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed;
 •  Green transition of Blue Food production;
 •  Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean.

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 000 000 EUR. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 200 000 EUR.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals): 13 luty 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals): 14 kwietnia 2023 r., 15:00 CET
 • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych (full proposals): czerwiec/lipiec 2023 r. (TBC)
 • Zakończenie naboru wniosków pełnych (full proposals): wrzesień 2023 r. (TBC)
 • Wyniki konkursu  – IV kw. 2023 r./ I kw. 2024 r.
 • Publikacja listy rankingowej – IV kw. 2023 r./ I kw. 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/sustainable-blue-economy-partnership