Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości.

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych. Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących prowadzenia obserwacji/analizy/interwencji profilaktycznej wśród osób narażonych na dany czynnik w celu oceny przyczynowo-skutkowej występowania lub rozwoju wielochorobowości bądź też ocenę działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju wielochorobowości w polskiej populacji;

i/lub

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych wykorzystujących narzędzia/aplikacje do pogłębionej analizy danych w zakresie stanu zdrowia danej populacji.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu badania epidemiologicznego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić schemat protokołu badania epidemiologicznego.

Nabór wniosków w systemie trwa :

  • do dnia 4 września 2023 r. do godziny 12:00:59

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Środki finansowe przeznaczone na konkurs:

  • 100 mln PLN. Minimalna wartość Projektu w ramach Konkursu wynosi 5 mln zł, natomiast brak jest limitu związanego z maksymalną kwotą wartości Projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1976,Konkurs-otwarty-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczacych-wielochorobow.html