Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

LIDER XIV

NCBR ogłasza program LIDER XIV skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.

Budżet konkursu wynosi 80  mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł. Środki można przeznaczyć  na badania aplikacyjne i rozwojowe.

Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką, która zatrudni Kierownika Projektu na cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji Projektu.

Nabór wniosków trwa od 17.02.2023 r. do 08.05.2023r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv