Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

„Molecules to Ecosystems”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nowy program badań EMBL „Molecules to Ecosystems,” który obejmuje  nowe dyscypliny zakładając współpracę obok biologów, chemików i informatyków także fizyków, ekologów i epidemiologów.

Program ma znaleźć odpowiedź na największe społeczne wyzwania: nieodwracalną utratę bioróżnorodności, rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, wpływ zanieczyszczenia i zmiany klimatu na ekosystemy, kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i oczywiście niebezpieczeństwo pojawiających się patogenów, takich jak np. wirus powodujący COVID19.

„Molekuły w ekosystemie”, ich  celem jest pogłębienie zrozumienia życia w różnych skalach iw kontekście zmieniającego się środowiska. Ten ambitny i oparty na współpracy pięcioletni program został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę EMBL w listopadzie 2021 r. i będzie trwał od 2022 do 2026 r. Program EMBL to strategiczny plan i wizja leżące u podstaw badań, usług, szkoleń i operacji EMBL.

Jednocześnie program ten opiera się na współpracy i jest skierowany na zewnątrz, budując          mosty   z naszymi państwami członkowskimi, a także z nowymi dyscyplinami, od fizyków po ekologów i epidemiologów. Program jest zgodny z podstawową wizją EMBL, polegającą na wykonywaniu i umożliwianiu nauki poprzez nasze podstawowe badania, nasze usługi i szkolenia, przy jednoczesnym poszukiwaniu sposobów na rozwój nowych technologii i wykorzystanie wiedzy, która może dostarczyć potencjalnych rozwiązań dla niektórych z największych wyzwań społecznych. Obejmują one nieodwracalną utratę bioróżnorodności, rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, wpływ zanieczyszczenia i zmiany klimatu na ekosystemy, kwestie bezpieczeństwa żywnościowego.

 „Molecules to Ecosystems” na lata 2022-2026.  

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-program-badan-embl-molecules-to-ecosystems