Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

NAWA Program ULAM

NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do 5. edycji Programu im. S.Ulama.

Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Przedsięwzięcie pozwala na przyjazdy do Polski uznanych i wyróżniających się naukowców, umożliwia im odbycie staży, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w naszym kraju, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek. NAWA oferuje stypendia dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  1. prowadzenie badań naukowych;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 21 lutego do 22 maja 2023 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie