Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

VI konkurs INFOSTRATEG

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Szósty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach trzech tematów z zakresu tematycznego programu.

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.
 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin.
 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • faza I, w ramach której możliwe jest finansowanie badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
 • faza II, w ramach której możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 • faza III, w ramach której możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Całkowity budżet konkursu to 70 mln zł.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 07 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 09 czerwca 2023 r., godz. 16:00
 • Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne