Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

OPUS 25

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25