Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

PRELUDIUM 22

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

  • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  • NZ – nauki o życiu;
  • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22