Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023)

Informujemy, że 9 stycznia 2023 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Mechanisms of resilience and vulnerability to environmental challenges in mental health”.

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Zakres tematyczny:

Research proposals should cover at least one of the following areas:

  1. Fundamental research addressing mental health vulnerability and resilience including the pathogenesis, aetiology, progression, treatment, and prevention of mental diseases initiated by exposure to adverse environmental challenges. This may include the use of knowledge on neurobiological mechanisms for the development of innovative technologies with the potential to promote mental health, reduce the incidence of mental disorders, and improve clinical outcomes.
  2. Clinical research addressing mental health vulnerability and resilience aiming to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for mental diseases initiated by exposure to adverse environmental challenges. This may include research proposals aiming at the identification of neurobiological targets to enhance resilience.

Pełny zakres informacji, dotyczących zakresu tematycznego (w tym dodatkowe wymagania i wyłączenia) jest dostępny w regulaminie konkursu (Call Text).

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 9 stycznia 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 7 marca 2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: połowa maja 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 29 czerwca 2023 r.
  • Wyniki oceny II etapu i publikacja listy rankingowej: październik/listopad 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/neuron-cofund-2-iii-konkurs-2023