Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Ruszył 10. konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę COPERNICUS.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym o obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Kandydatkami i kandydatami mogą być uczone i uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział w projekcie badawczym.

Od kandydatek i kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć istotne znaczenie dla danego środowiska badawczego oraz charakteryzować się potencjałem otwierania nowych perspektyw w danej dziedzinie badań lub też poza nią.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych. Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

  • 20 000 euro nagrody imiennej
  • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 12 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/