Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Współpraca badawcza Polska – Korea Południowa – 1. konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej.

Wnioskodawca po stronie polskiej mogą być : Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 000 euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Organizacje badawcze mogą przeznaczyć dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe, a przedsiębiorcy na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 czerwca 2023 r., zakończenie naboru wniosków: 7 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-badawcza-polska-ncbr–korea-poludniowa-ketep–1-konkurs