Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór  w ramach Programu INFOSTRATEG. Został on przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar tj. Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
 • konsorcja

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową),
 5. prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 1. faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:
  1. okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 2. faza II:
  1. okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 3. faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

Całkowity budżet konkursu to 11,7  mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 1. Faza I – 1,9 mln zł
 2. Faza II – 2 mln zł
 3. Faza III – 2 mln zł
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 lipca 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2023 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa#/ncbr?sort=announcementDate,desc&currentPage=0&limit=10