Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO  na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, LuksemburgaBelgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weavew którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu Weave o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie Weave. Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe, złożonych w konkursie Weave-UNISONO od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. włącznie wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

 terminy naboru wniosków w 2023 r.