Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

wrzesień 2021

Definicja aparatury naukowo-badawczej

Aparatura naukowo-badawcza Nazwa angielska: Research equipment Definicja: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych […]

Definicja aparatury naukowo-badawczej Read More »

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Read More »