Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

sierpień 2023

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Podstawowe zasady programu: Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników, transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej, nabywaniu przez członków tych kół kompetencji […]

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Read More »

Konkurs NCBiR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap). Projekt powinien zakładać opracowanie programów

Konkurs NCBiR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” Read More »

IMPRESS-U

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), w którym agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF). Cele programu IMPRESS-U to: wspieranie

IMPRESS-U Read More »