Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

kfigarska

Konkurs NCBiR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap). Projekt powinien zakładać opracowanie programów […]

Konkurs NCBiR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” Read More »

Konkurs NCBiR „Kształcenie na potrzeby gospodarki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty, w ramach których planowane jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy.  Dofinansowanie udzielane jest uczelniom na realizację kompleksowych programów wsparcia zawierających co najmniej: tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w

Konkurs NCBiR „Kształcenie na potrzeby gospodarki” Read More »

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Kształcenie dla branż”

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.   Dokumentacja konkursowa

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Kształcenie dla branż” Read More »

Nowe projekty z budżetu MEiN

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 5 projektów, w tym: – w ramach Programu Doskonała Nauka dofinansowanie uzyskały: Projekt : „IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku”. Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad. z Wydziału Ekonomii i Finansów. Wartość dofinansowania projektu:

Nowe projekty z budżetu MEiN Read More »

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro. Polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 Read More »