Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

luty 2024

THCS (II konkurs JTC 2024)

W dniu 23 lutego 2024 r. uruchomiono II konkurs na projekty badawcze pn. „Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i dostosowania ich do potrzeb pacjentów. Konkurs przeznaczony jest dla: Organizacji badawczych Mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw Grupy podmiotów Wnioski […]

THCS (II konkurs JTC 2024) Read More »

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE)

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE) Uwaga: Program będzie wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4). Instytucja finansująca: Komisja Europejska Rodzaj przedmiotowy projektu: badawczo-rozwojowe Zakres tematyczny: brak ograniczeń tematycznych, natomiast wniosek musi spełniać następujące wymagania: przekonująca długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która ma potencjał, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, konkretny,

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE) Read More »

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE)

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE) Uwaga: Planowane wyjazdy muszą spełniać wymóg mobilności w jednych z trzech zakresów: międzynarodowej, międzysektorowej i/lub interdyscyplinarnej. Szczegóły wymogów zostały określone w Guide for Applicants. Instytucja finansująca: Unia Europejska Rodzaj przedmiotowy projektu: badania podstawowe, badawczo-rozwojowy Zakres tematyczny: brak ograniczeń tematycznych Adresat: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa organizacje pozarządowe Wnioskodawca: konsorcja

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE) Read More »

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR)

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR) Uwaga: Pomimo tego, że w konkursie liderem jest zawsze przedsiębiorca, DFS COP opracował wzór umowy konsorcjum. By uzyskać wzór, należy się zgłosić do opiekuna konkursu w COP. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rodzaj przedmiotowy projektu: Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących moduły:

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR) Read More »

Chips JU Call 2024

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2024 r. będzie uruchomiony pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Chips Joint Undertaking, następcy partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki

Chips JU Call 2024 Read More »

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas VII-VIII

Sobota, 17 lutego 2024r. Zajęcia pt:„Człowiek bez tajemnic”, odbędą się w budynku Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, ul. Chrobrego 27: grupa E –  w godzinach 9.00 -12.15 grupa F – w godzinach 12.30 – 15.45 Sobota, 9 marca 2024r. Zajęcia pt:„Matematyka w praktyce”, odbędą się w budynku Studium Matematyki, ul. Malczewskiego 20A, (grupa E i F) –  w

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas VII-VIII Read More »

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas IV-VI

Sobota, 24 lutego 2024r. Zajęcia pt:„Ekonomia dla bystrzaków”, odbędą się w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, ul. Chrobrego 31, sala nr 247: grupa C –  w godzinach 9.00 -12.15 grupa D – w godzinach 12.30 – 15.45 Sobota, 23 marca 2024r. Zajęcia pt:„Matematyka w praktyce”, odbędą się w budynku Studium Matematyki, ul. Malczewskiego 20A, (grupa C i D) –  w

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas IV-VI Read More »

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas I-III

Sobota, 24 lutego 2024r. Zajęcia pt:„Matematyka w praktyce”, odbędą się w budynku Studium Matematyki, ul. Malczewskiego 20A, (grupa A i B) –  w godzinach 9.00 -12.15 Sobota, 16 marca 2024r. Zajęcia pt:„Człowiek bez tajemnic”, odbędą się w budynku Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, ul. Chrobrego 27: grupa A –  w godzinach 9.00 -12.15 grupa B – w

Terminy zajęć dla uczestników projektu z klas I-III Read More »

MINIATURA 8

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie

MINIATURA 8 Read More »