Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

marzec 2024

PRELUDIUM 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech […]

PRELUDIUM 23 Read More »

OPUS 27

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery, również dla tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki

OPUS 27 Read More »

Fulbright STEM Impact Award 2024-25

Trwa nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA – STEM Impact Award 2024-25. Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 Read More »

M-ERA.NET 3 Call 2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu M-ERA.NET 3 Call 2024. Konsorcjum w ramach trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 49 agencji finansujących badania w 35 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w programie M-ERA.NET 2. W ramach programu finansowane będą badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie: Sustainable advanced materials for

M-ERA.NET 3 Call 2024 Read More »