Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

kmucha

Trwa nabór wniosków „Uczelnie coraz bardziej dostępne”

Trwa nabór wniosków Uczelnie coraz bardziej dostępne Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: […]

Trwa nabór wniosków „Uczelnie coraz bardziej dostępne” Read More »

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE)

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE) Uwaga: Program będzie wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4). Instytucja finansująca: Komisja Europejska Rodzaj przedmiotowy projektu: badawczo-rozwojowe Zakres tematyczny: brak ograniczeń tematycznych, natomiast wniosek musi spełniać następujące wymagania: przekonująca długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która ma potencjał, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, konkretny,

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE) Read More »

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE)

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE) Uwaga: Planowane wyjazdy muszą spełniać wymóg mobilności w jednych z trzech zakresów: międzynarodowej, międzysektorowej i/lub interdyscyplinarnej. Szczegóły wymogów zostały określone w Guide for Applicants. Instytucja finansująca: Unia Europejska Rodzaj przedmiotowy projektu: badania podstawowe, badawczo-rozwojowy Zakres tematyczny: brak ograniczeń tematycznych Adresat: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa organizacje pozarządowe Wnioskodawca: konsorcja

Horyzont Europa – MSCA STAFF EXCHANGES – 2023 (MSCA-2023-SE) Read More »

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR)

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR) Uwaga: Pomimo tego, że w konkursie liderem jest zawsze przedsiębiorca, DFS COP opracował wzór umowy konsorcjum. By uzyskać wzór, należy się zgłosić do opiekuna konkursu w COP. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rodzaj przedmiotowy projektu: Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących moduły:

FENG – 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach – 5/2023 (NCBR) Read More »

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę””

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym Celem naboru konkurencyjnego jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów. DOKUMENTACJA KONKURSOWA

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”” Read More »

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 4 projektów MEiN

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 4 projekty, w tym:  – w ramach Programu Doskonała Nauka dofinansowanie uzyskały:  Projekt pt.: „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku”. Kierownik projektu: dr Joanna Bukowska z Wydziału Ekonomii i Finansów. Wartość dofinansowania projektu: 147 570,90 zł. Okres trwania projektu: lata 2022-2024.  Projekt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 4 projektów MEiN Read More »

NCBiR – Harmonogram Konkursów 2022

Przedstawiamy harmonogram konkursów NCBR. W harmonogramie znajdują się konkursy już ogłoszone oraz planowane do ogłoszenia w 2022 roku. Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki konkursów, która znajduje się powyżej. Jeżeli nie znajdują Państwo adekwatnego dla siebie konkursu, zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym. Dodatkowo na końcu harmonogramu konkursów

NCBiR – Harmonogram Konkursów 2022 Read More »

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Celem konkursu jest wsparcie działań uczelni podejmowanych na rzecz doskonałości dydaktycznej uczelni poprzez tworzenie i/lub rozwijanie systemu wsparcia dydaktyki na uczelni. Środki finansowe będą przeznaczone głównie na opracowanie standardów działania, w które zaangażowana będzie cała społeczność uczelni (m.in.pracownicy uczelni) oraz drobne zakupy sprzętów. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Doskonałość dydaktyczna uczelni” Read More »