Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu „Nauka przez zabawę”

Szanowni Państwo, Rekrutacja uzupełniająca dla klas VII-VIII  do II edycji zajęć w ramach projektu „Nauka przez zabawę” odbędzie się w następujących terminach: Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych:  21 listopad 2022r.  –  28 lutego 2023r. (do godziny 12) Ogłoszenie wyników – 28 lutego 2023 roku (informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do Państwa za pośrednictwem e-mail)

Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu „Nauka przez zabawę” Read More »