Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

maj 2023

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Ruszył 10. konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę COPERNICUS. Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym o obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatkami i kandydatami mogą być uczone i uczeni, […]

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS Read More »

Crisis – Perspectives from the Humanities

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities wraz z 21 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Konkurs jest wynikiem współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci HERA. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4

Crisis – Perspectives from the Humanities Read More »

Enhancing Well-being for the Future

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Enhancing Well-being for the Future wraz z 17 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Konkurs jest wynikiem współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci NORFACE. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących

Enhancing Well-being for the Future Read More »

EIG CONCERT-Japan 10 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EIG CONCERT-Japan 10. European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 9 konkursów (dwa pierwsze konkursy jako ERA-NET). Konsorcjum

EIG CONCERT-Japan 10 konkurs Read More »

EUREKA nabór w roku 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EUREKA w 2023 roku. Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej

EUREKA nabór w roku 2023 Read More »

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę””

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym Celem naboru konkurencyjnego jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów. DOKUMENTACJA KONKURSOWA

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”” Read More »

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Kształcenie dla branż”

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.   Dokumentacja konkursowa

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Kształcenie dla branż” Read More »

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

Trzeci konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2023) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Translational research on cancer epigenetics”. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie tematycznym: Aim 1) The role of epigenetics in cancer initiation and progression. These studies may aim to validate novel epigenetics-based biomarkers to improve

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research Read More »