Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

luty 2022

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Celem konkursu jest wsparcie działań uczelni podejmowanych na rzecz doskonałości dydaktycznej uczelni poprzez tworzenie i/lub rozwijanie systemu wsparcia dydaktyki na uczelni. Środki finansowe będą przeznaczone głównie na opracowanie standardów działania, w które zaangażowana będzie cała społeczność uczelni (m.in.pracownicy uczelni) oraz drobne zakupy sprzętów. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do […]

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Doskonałość dydaktyczna uczelni” Read More »

Konkurs w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konkurs w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA Read More »