Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

kwiecień 2023

Nauka dla Społeczeństwa II

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nabór wniosków do programu „Nauka dla społeczeństwa”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w: budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym, tworzeniu […]

Nauka dla Społeczeństwa II Read More »

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs którego głównym celem jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status: niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II Read More »

Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

Agencja Badań Medycznych w ramach konkursu dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co powinno się przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych

Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej Read More »

XI polsko-tajwański konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do  udziału w jedenastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa,

XI polsko-tajwański konkurs Read More »

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases

Agencje finansujące z Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają III konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne pt.:​ ,,Helminth infections and changing climate: tackling the challenges for animal health”. Zakres tematyczny: Research Area 1: Research to improve understanding of anthelmintic resistance  mechanisms, the impacts of anthelmintic resistance on livestock health, and development of  tools to

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases Read More »

Współpraca V4 – Korea (II konkurs)

Celem wspólnego konkursu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei (V4-Korea Joint Call for Proposals) jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów. Zakres tematyczny: Clean Energy Bio and Material fields Dofinansowanie można przeznaczyć na badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w

Współpraca V4 – Korea (II konkurs) Read More »

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO Read More »