Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

kwiecień 2024

ERA-NET TRANSCAN-3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza czwarty konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2024). Obejmuje on finansowanie projektów z tematu: „Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research”. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Partnerami w konkursie mogą być: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, […]

ERA-NET TRANSCAN-3 Read More »

SPPW CALL 2024/Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/ Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy, Badania Naukowe i Innowacje, Badania Stosowane. Ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój wiedzy oparty na badaniach. Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach programu powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać

SPPW CALL 2024/Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/ Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Read More »

GOSPOSTRATEG – XI konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru do programu GOSPOSTRATEG XI. Ma on na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze „Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski” zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem

GOSPOSTRATEG – XI konkurs Read More »

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO Read More »

Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

Inicjatywa JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów działając na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu tzw. blue economy i blue growth poprzez wypracowanie systemowego podejścia

Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 Read More »

Trwa nabór wniosków „Uczelnie coraz bardziej dostępne”

Trwa nabór wniosków Uczelnie coraz bardziej dostępne Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Trwa nabór wniosków „Uczelnie coraz bardziej dostępne” Read More »

XII polsko-tajwański konkurs

Zapraszamy do udziału w dwunastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in.: neuronauki, efektywności

XII polsko-tajwański konkurs Read More »

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Polskie zespoły w konkursie MAPS finansowane będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Naukowczynie i naukowcy w otwartym właśnie konkursie MAPS mogą starać się o granty

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze Read More »