Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

mbrzeskagrzeszczyk

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo […]

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO Read More »

Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

Inicjatywa JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów działając na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu tzw. blue economy i blue growth poprzez wypracowanie systemowego podejścia

Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 Read More »

PRELUDIUM 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech

PRELUDIUM 23 Read More »

Fulbright STEM Impact Award 2024-25

Trwa nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA – STEM Impact Award 2024-25. Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 Read More »

Chips JU Call 2024

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2024 r. będzie uruchomiony pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Chips Joint Undertaking, następcy partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki

Chips JU Call 2024 Read More »

JPIAMR IMPACT

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego

JPIAMR IMPACT Read More »

Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Informujemy, że 8

Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024) Read More »

JPND 2024

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przedobjawowych jej stadiach. Temat konkursu JPND Call 2024 brzmi: Mechanisms and measurement of disease

JPND 2024 Read More »

EP PerMed , JTC2024 (1 konkurs)

JTC2024 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) Celem EP PerMed i konkursu jest finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej (PM). Wnioskodawcy składający wniosek w muszą połączyć badania nad nowymi i zaawansowanymi celami z badaniami nad biomarkerami towarzyszącymi. Zakres

EP PerMed , JTC2024 (1 konkurs) Read More »

Konkurs KPO IPCEI CIS

W procedurze wyboru przedsięwzięć mogą wziąć udział wyłącznie wnioskodawcy jednopodmiotowi typu Direct Partners i Indirect Partners. Wnioskodawca aplikujący w naborze o wsparcie przedsięwzięcia nie może realizować go w ramach konsorcjum. W naborze dopuszcza się wyłącznie udział wnioskodawców jednopodmiotowych. Direct Partners są to podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), o których mowa w art. 107 ust.

Konkurs KPO IPCEI CIS Read More »