Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

luty 2023

BTC ENUTC Call 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pn. Building transformation capacity through arts and design:  Unlocking the full potential for urban transitions. NCN zaprasza do składania wniosków w jednym z trzech obszarów tematycznych: Experimentation and co-creation

BTC ENUTC Call 2023 Read More »

Sustainable Blue Economy Partnership

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) jest partnerstwem na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Bałtyk i Morze Północne) oraz Oceanu Atlantyckiego realizowanym w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Komisji Europejskiej „Horyzont Europa”. Partnerstwo SBE ma na celu przyspieszenie potrzebnej transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej, produktywnej

Sustainable Blue Economy Partnership Read More »

JPI HDHL 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu

JPI HDHL 2023 Read More »

KDT Call 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu trzeciego międzynarodowego konkursu w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Partnerstwo to jest bezpośrednim następcą wspólnego przedsięwzięcia ECSEL. Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii,

KDT Call 2023 Read More »

Nowelizacja Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

31 stycznia 2023 r. opublikowana została Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami: w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie: nazwy dyscypliny, przyporządkowania dyscypliny do dziedziny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu

Nowelizacja Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników Read More »

MINIATURA 7

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub

MINIATURA 7 Read More »

GOSPOSTRATEG X

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza X edycję programu GOSPOSTRATEG. Konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze, tj. „Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ)”. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja (składające się maksymalnie z 5

GOSPOSTRATEG X Read More »

QuantERA Call 2023

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies – QuantERA Call 2023 QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies to konsorcjum organizacji finansujących i wspierających badania  w dziedzinie technologii kwantowych w Europie. QuantERA Call 2023 to wspólny międzynarodowy konkurs do składania wniosków badawczych w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologies. Zakres tematyczny: Quantum communication

QuantERA Call 2023 Read More »