Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

agnieszkakisiel

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Polskie zespoły w konkursie MAPS finansowane będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Naukowczynie i naukowcy w otwartym właśnie konkursie MAPS mogą starać się o granty […]

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze Read More »

OPUS 27

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery, również dla tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki

OPUS 27 Read More »

M-ERA.NET 3 Call 2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu M-ERA.NET 3 Call 2024. Konsorcjum w ramach trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 49 agencji finansujących badania w 35 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w programie M-ERA.NET 2. W ramach programu finansowane będą badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie: Sustainable advanced materials for

M-ERA.NET 3 Call 2024 Read More »

THCS (II konkurs JTC 2024)

W dniu 23 lutego 2024 r. uruchomiono II konkurs na projekty badawcze pn. „Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i dostosowania ich do potrzeb pacjentów. Konkurs przeznaczony jest dla: Organizacji badawczych Mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw Grupy podmiotów Wnioski

THCS (II konkurs JTC 2024) Read More »

MINIATURA 8

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie

MINIATURA 8 Read More »

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs)

Joint Call 2023 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, Clean Energy Transition Parntership (CETParntership). Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Wnioskodawcą po stronie polskiej może być: Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo) Grupa przedsiębiorców (min. dwóch przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy) Grupa podmiotów (min. 1 przedsiębiorca bez względu na

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs) Read More »

OPUS 26 + LAP/Weave

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 26 LAP/Weave na projekty badawcze. Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach

OPUS 26 + LAP/Weave Read More »

SONATA 19

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 19, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze

SONATA 19 Read More »

IMPRESS-U

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), w którym agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF). Cele programu IMPRESS-U to: wspieranie

IMPRESS-U Read More »

VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór  w ramach Programu INFOSTRATEG. Został on przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar tj. Wyznaczanie granic ośrodków o

VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane Read More »