Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

styczeń 2024

JPIAMR IMPACT

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego

JPIAMR IMPACT Read More »

Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Informujemy, że 8

Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024) Read More »

JPND 2024

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przedobjawowych jej stadiach. Temat konkursu JPND Call 2024 brzmi: Mechanisms and measurement of disease

JPND 2024 Read More »

EP PerMed , JTC2024 (1 konkurs)

JTC2024 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) Celem EP PerMed i konkursu jest finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej (PM). Wnioskodawcy składający wniosek w muszą połączyć badania nad nowymi i zaawansowanymi celami z badaniami nad biomarkerami towarzyszącymi. Zakres

EP PerMed , JTC2024 (1 konkurs) Read More »

Konkurs KPO IPCEI CIS

W procedurze wyboru przedsięwzięć mogą wziąć udział wyłącznie wnioskodawcy jednopodmiotowi typu Direct Partners i Indirect Partners. Wnioskodawca aplikujący w naborze o wsparcie przedsięwzięcia nie może realizować go w ramach konsorcjum. W naborze dopuszcza się wyłącznie udział wnioskodawców jednopodmiotowych. Direct Partners są to podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), o których mowa w art. 107 ust.

Konkurs KPO IPCEI CIS Read More »

Lider XV

NCBR ogłasza program LIDER XV skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Program adresowany jest do osób, które: są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania

Lider XV Read More »