Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

wrzesień 2023

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs)

Joint Call 2023 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, Clean Energy Transition Parntership (CETParntership). Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Wnioskodawcą po stronie polskiej może być: Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo) Grupa przedsiębiorców (min. dwóch przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy) Grupa podmiotów (min. 1 przedsiębiorca bez względu na […]

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs) Read More »

OPUS 26 + LAP/Weave

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 26 LAP/Weave na projekty badawcze. Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach

OPUS 26 + LAP/Weave Read More »

SONATA 19

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 19, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze

SONATA 19 Read More »

Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions,  w którym uczestniczy 27 krajów europejskich. Celem konkursu DUT Call 2023 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki tematyczne: Positive

Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions Read More »