Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

marzec 2023

THCS (I konkurs JTC 2023)

Partnerstwo Transforming Health and Care Systems (THCS) stawia sobie za cel koordynację i optymalizację wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej. W dniu 22 marca 2023 r. uruchomiono I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu […]

THCS (I konkurs JTC 2023) Read More »

PRELUDIUM 22

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech

PRELUDIUM 22 Read More »

OPUS 25

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; bez udziału partnerów zagranicznych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, Kierownikiem projektu badawczego

OPUS 25 Read More »

VI konkurs INFOSTRATEG

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Szósty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach trzech tematów z zakresu tematycznego programu. Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu: T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.

VI konkurs INFOSTRATEG Read More »

NAWA Program ULAM

NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do 5. edycji Programu im. S.Ulama. Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Przedsięwzięcie pozwala na przyjazdy do Polski uznanych i wyróżniających się naukowców, umożliwia im odbycie staży, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich

NAWA Program ULAM Read More »

Konkurs nr 12/2022 – Runda 2

Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost

Konkurs nr 12/2022 – Runda 2 Read More »

M.ERA-NET 3 Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co

M.ERA-NET 3 Call 2023 Read More »