Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

grudzień 2022

LIDER XIV

NCBR ogłasza program LIDER XIV skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Budżet konkursu wynosi 80  mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł. Środki można przeznaczyć  na badania aplikacyjne i rozwojowe. Projekt musi być realizowany we współpracy […]

LIDER XIV Read More »

NEON II

NCBR ogłasza Wspólne Przedsięwzięcie z PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów. Cel ten realizowany jest poprzez zagadnienie badawcze, tj. Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ

NEON II Read More »

SHENG 3

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie

SHENG 3 Read More »

V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii – Automatyczna detekcja obiektów topograficznych. Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach

V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane Read More »

SONATINA 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w

SONATINA 7 Read More »

II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023

Konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 w ramach Programu ERA-MIN 3. Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne

II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 Read More »

GlobalStars z udziałem Tajwanu

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach konkursu GlobalStars będącego inicjatywą oddolną w ramach EUREKI finansowane będą projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród 4 państw biorących udział w konkursie, w tym z obowiązkowym partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie

GlobalStars z udziałem Tajwanu Read More »